» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Surčin u nazivu Sportskog udruženja za džet-ski sport „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenih mesta u gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za period 1. januar 2017. godine – 31. decembar 2017. godine

Akti gradskih opština Surčin
29

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin o izmeni i dopuni Odluke o visini naknade za korišćenje javnog parkirališta sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
29

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin o izmeni Cenovnika priključaka u gasifikaciji na teritoriji GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin