» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
0

Akti gradskih opština Savski venac
0

Akti gradskih opština Savski venac
1

Program potreba za auto-taksi prevozom u gradu Beogradu za 2006. godinu

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u decembru 2005. godine

Akti Grada
1

Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2006. godinu

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o ustupanju Ministarstvu zdravlja RS prava korišćenja na delu poslovnog prostora broj 3

Akti Grada
3

Odluka o ustupanju Ministarstvu zdravlja RS prava korišćenja na delu poslovnog prostora broj 3

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Vračar i platama izabranih i imenovanih lica

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o imenovanju direktora ustanove Centar za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o imenovanju direktora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Zemun za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Zemun Milanu Mikiću, zbog podnošenja ostavke

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun” za 2006. godinu

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2005. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2006. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

u Trećem bulevaru br. 34

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Odluka o izmeni Rešenja o osnivanju RO Centra za sport i rekreaciju „Novi Beograd” br. âI-020-134 od 28. juna 1979. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku davanja u zakup i određivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2005. godinu

Akti gradskih opština Palilula
31

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2006. godinu

Akti gradskih opština Palilula
37

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
38

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Palilula
39

Rešenje o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o ostvarivanju prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite

Akti gradskih opština Palilula
39

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
39

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
39

Rešenje o razrešenju člana Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
39

Rešenje o imenovanju člana Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
40

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2005. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
42

Odluka o budžetu opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
46

Odluka o obrazovanju Saveta za zapošljavanje 46

Akti gradskih opština Rakovica
46

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko invalidske zaštite

Akti gradskih opština Rakovica
47

Rešenje o imenovanju članova Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti borač ko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Rakovica
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Poslovni centar Rakovica” za 2005. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Poslovni centar Rakovica” za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
47

Rešenje o imenovanju članova Saveta za zapošljavanje

Akti gradskih opština Rakovica
47

Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
55

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
62

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
62

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Savski venac
63

Odluka o budžetu opštine Grocka za 2006. godinu

Akti gradskih opština Grocka
70

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2005. godinu

Akti gradskih opština Grocka
76

Ispravka Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Palilula

Ispravke
76

Ispravka Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Palilula

Ispravke
76

Ispravka Rešenja o razrešenju funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Palilula

Ispravke
76

Ispravka Rešenja o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Palilula

Ispravke
76

Ispravka Odluke o Opštinskoj upravi gradske opštine Palilula

Ispravke
76

Ispravka Odluke o načinu korišćenja stanova i sredstava na kojima je gradska opština Palilula nosilac prava raspolaganja

Ispravke
76

Ispravka Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Palilula

Ispravke
76

Ispravka Rešenja o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Palilula

Ispravke