» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
1

Odluka o pravobranilaštvu Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
5

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
5

Rešenje o imenovanju zamenika pravobranioca Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
5

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
6

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
6

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
6

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
6

Izmene Plana postavljenja privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin