» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o izboru zamenika predsednika Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o izmenama Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
23

Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
49

Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o postavljanju spomen obeležja u Obrenovcu poginulim vatrogascima, pripadnicima Ministarstva unurašnjih poslova u vršenju službene dužnosti u vanrednim situacijama na teritoriji Republike Srbije

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o postavljanju spomen obeležja – ploče žrtvama poplave u Obrenovcu maja 2014. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o trećoj izmeni i dopuni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor” Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac