» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2018. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Direkcijom za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo – u likvidaciji

Akti gradskih opština Barajevo
31

Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo – u likvidaciji

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Treći rebalans programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2018. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
33

Zaključak o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo – u likvidaciji

Akti gradskih opština Barajevo
34

Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo – u likvidaciji

Akti gradskih opština Barajevo
34

Zaključak o usvajanju izjave likvidacionog upravnika Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo – u likvidaciji

Akti gradskih opština Barajevo
34

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga JP kablovska distribucija Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
35

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Gundulić”, Novi Beograd

Akti gradskih opština Surčin
35

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Knez Sima Marković”, Barajevo

Akti gradskih opština Surčin