» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o podizanju spomenika Jerneju Kopitaru

Akti Grada
2

Odluka o podizanju spomenika Vasku Popi

Akti Grada
2

Odluka o podizanju spomen-obeležja MilanuMladenoviću

Akti Grada
2

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu društva JAT tehnika d.o.o. za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd, sa stanjem na dan 31. decembar 2017. godine, sa pripadajućom kamatom do 17. maja 2018. godine

Akti Grada
2

Odluka o usvajanju predloga koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na minibus ekspres linijama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o dopuni Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni osnivačkog akta Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu

Akti Grada
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd” Beograd

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Hipodrom Beograd”, Beograd

Akti Grada
5

Rešenje o razrešenju direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja Nikole Tesle

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja Nikole Tesle

Akti Grada
5

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada