» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2018. godinu

Akti Grada
2

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se utvrđuju cene usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” sa Odlukom

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se utvrđuju cene usluga čišćenja i pranja javnih površina Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” sa Odlukom

Akti Grada
4

Odluka o uspostavljanju saradnje između provincije Zhejiang, grada Lishui, Narodna Republika Kina i Grada Beograda, Gradske opštine Savski venac, Republika Srbija

Akti gradskih opština Savski venac
5

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
25

Odluka o načinu finansiranja projekata i programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
30

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
30

Odluka o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o razvoju odnosa prijateljske razmene i saradnje između Grčko-srpske privredne komore zaindustriju, turizam i mala i srednja preduzeća severne Grčke, Solun, Republika Grčka i Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac, Grad Beograd, Republika Srbija

Akti gradskih opština Savski venac
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
31

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Grocka” o povećanju cene vode, kanalizacije i naknade za merno mesto sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga grejanja koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika budžeta Gradske opštine Surčin u 2019. i 2020. godini

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
34

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Surčin-gas” o izmeni cenovnikapriključaka u gasifikaciji na teritoriji gradske opštine Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
35

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP „Beogradske elektrane”

Кolektivni ugovori