» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u septembru 2018. godine

Akti Grada
1

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području Grada Beograda u periodu od 1. novembra 2018. godine do 1. aprila 2019. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
2

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
3

Odluka o prestanku mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2018. godinu

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave u Gradskoj opštini Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za borbu protiv korupcije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o izboru člana Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac za 2018. godinu, sa finansijskim planom

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Sopot

Akti gradskih opština Sopot