» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje poslova i delatnosti u ustanovama u kojima se ostvaruju prava iz socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara Grad Beograd

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac – naselje Padina, za blok između ulica Cvetanova ćuprija i saobraćajnica S 2

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica Vojvode Šupljikca, Radivoja Koraća, Mileševske, Mata Vidakovića, Daničareve, Jovana Rajića, Todora od Stalaća i Zičke, za blok između ulica Jovana Rajića, Gružanske, Karlovačke i Todora od Stalaća

Akti Grada
3

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2018. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija sredstvima budžeta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o razrešenju v.d. direktora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog načina života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac iz Obrenovca o izmeni i dopuni Odluke o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenih mesta u Gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Komisije za međunarodnu i međuopštinsku saradnju Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin