» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Beograd put”

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje rasadnika „Reva II” u Krnjači, opština Palilula – I faza

Akti Grada
1

Izjava o pristupanju Posebnom kolektivnom ugovoru za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije područja između ulica: Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Vojvode Dobrnjca, Venizelosova i Knez Miletina – opština Stari grad

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje rasadnika „Reva II” u Krnjači, opština Palilula – II faza

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – prostorna celina između ulica Mitropolita Petra, produžetka ulice Čarli Čaplina, Mije Kovačevića i Partizanskog puta – 4

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije saobraćajnog pravca Maksima Gorkog (od Kalenić pijace do Ustaničke ulice)

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela prve mesne zajednice u naselju Jajinci

Akti Grada
7

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka 51 u Novom Beogradu – II faza

Akti Grada
9

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije za izgradnju gasne mreže i objekata u Beogradu – 9

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za naselje Mali Mokri Lug – opština Zvezdara

Akti Grada
11

Pokazatelj rasta cena na malo u maju 2006. godine

Akti Grada
12

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2005. godinu sa Izveštajem o izvršenju budžeta gradske opštine Palilula za period januar – decembar 2005. godine

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o razrešenju člana Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o razrešenju člana Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Odluka o završnom računu gradske opštine Savski venac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
39

Rešenje o imenovanju sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti gradskih opština Stari grad
39

Odluka o izmeni Odluke o Javnom pravobranilaš tvu opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o područjima mesnih zajednica opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
41

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća

Akti gradskih opština Čukarica
41

Odluka o završnom računu budžeta opštine Grocka za 2005. godinu sa izveštajem o ostvarenju prihoda i primanja i izvršenja rashoda i izdataka budžeta opštine Grocka za 2005. godinu

Akti gradskih opština Grocka
51

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za kompleks groblja u Kaluđerici

Akti gradskih opština Grocka
52

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o kriterijumima utvrđivanja zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Grocka
52

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
52

Odluka o završnom računu budžeta opštine Mladenovac za 2005. godinu sa izveštajem o izvršenju budžeta opštine Mladenovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
62

Odluka o izmeni Odluke o sprovođenju komasacije delova katastarskih opština Međulužje, Pružatovac, Markovac i Velika Ivanča

Akti gradskih opština Mladenovac
62

Plan postavljanja privremenih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
64

Rešenje o razrešenju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Mladenovac
64

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Mladenovac
64

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
64

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta GO Obrenovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
68

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
68

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
69

Izmene i dopune pijačnog reda na „Zelenoj, robnoj i stočnoj pijaci’’ (otvoreni tržni centar) u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac