» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu

Akti gradskih opština Zemun
27

Odluka o izmenama Statuta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
28

Etički kodeks ponašanja funkcionera Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad” sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
33

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
33

Odluka o dodeli nagrade Gradske opštine Čukarica „Matija Ban” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
33

Odluka o okončanju postupka likvidacije nad JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka – u likvidaciji

Akti gradskih opština Grocka
34

Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka – u likvidaciji

Akti gradskih opština Grocka
34

Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka – u likvidaciji

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o prestanku mandata direktorke Centra za kulturu Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o imenovanju direktorke Centra za kulturu Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka – u likvidaciji

Akti gradskih opština Grocka
35

Zaključak o usvajanju Izjave likvidacionog upravnika JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka – u likvidaciji

Akti gradskih opština Grocka
36

Zaključak o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka – u likvidaciji

Akti gradskih opština Grocka