» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o ispravci Rešenja o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Koreničke, Mokroluške nove i Kružnog puta – Padina, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
44

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o značajnim datumima koje proslavlja – obeležava Gradska opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
45

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Rešenje o petoj izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Rešenje o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Rešenje o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Optštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Posebnog programa Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
53

Odluka Advokatske komore Beograda broj 469/2018 od 15. novembra 2018. godine

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
53

Odluka Advokatske komore Beograda broj 470/2018 od 15. novembra 2018. godine

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
54

Odluka Advokatske komore Beograda broj 471/2018 od 15. novembra 2018. godine

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
55

Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Građevinske tehničke škole „Branko Zeželj”, Beograd

Ispravke