» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Statuta Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2018. godinu sa projekcijom za 2019 i 2020. godinu

Akti gradskih opština Vračar
16

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o dodeli novogodišnjih paketića deci iz socijalno ugroženih porodica iz budžeta Gradske opštine Zvezdara u 2018. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2019. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2018. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad