» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o budžetu Grada Beograda za 2019. godinu

Akti Grada
82

Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2019. godini

Akti Grada
86

Odluka o dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
86

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Grada Beograda

Akti Grada
90

Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Beograda

Akti Grada
92

Odluka o izmenama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
92

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda

Akti Grada
96

Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

Akti Grada
96

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
97

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
97

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnoj policiji

Akti Grada
98

Odluka o dopuni Odluke o postavljanju sistema javnih bicikala na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
98

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima

Akti Grada
99

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
100

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
100

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Akti Grada
101

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

Akti Grada