» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Pokazatelj potrošačkih cena u novembru 2018. godine

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Cenovnika usluga Javnog preduzeća Sportsko rekrativno – poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
36

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
40

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o izmeni Odluke o promeni Odluke o osnivanju Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o osnivanju Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Odluka o ustupanju poslovnih prostorija Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Odluka o izuzimanju imovine Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin

Akti gradskih opština Surčin
47

Odluka o ustupanju objekata Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin

Akti gradskih opština Surčin
47

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju

Akti gradskih opština Surčin
47

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju

Akti gradskih opština Surčin
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin