» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o određivanju kriterijuma za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje ustanova socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta Grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za podršku razvoja preduzetništva

Akti Grada
7

Odluka o sufinansiranju programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
10

Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za dodelu subvencija privrednim subjektima sa teritorije grada Beograda za unapređenje kvaliteta turističko-ugostiteljske ponude

Akti Grada
12

Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti Grada
29

Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti Grada
49

Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti Grada
79

Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Savski venac

Akti Grada
80

Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti Grada
97

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu izdavačkog preduzeća Prosveta a.d. Beograd sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine

Akti Grada
97

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća GSP „Beograd”, Beograd

Akti Grada
98

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd

Akti Grada
99

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”

Akti Grada
99

Rešenje o dodeli naziva skvera na teritoriji Gradske opštine Stari grad

Akti Grada