» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
62

Odluka o završnom računu budžeta opštine Voždovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
64

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
65

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
65

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
65

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Voždovac 65

Akti gradskih opština Voždovac
66

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
66

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Opštinske komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica

Akti gradskih opština Voždovac
66

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2005. godinu

Akti gradskih opština Vračar
73

Rešenje o prestanku mandata predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
74

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
74

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
74

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
74

Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
74

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća – 74

Akti gradskih opština Vračar
74

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
75

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
75

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
82

Odluka o izmeni Odluke o Opštinskoj upravi 82

Akti gradskih opština Zvezdara
82

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
82

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara – 82

Akti gradskih opština Zvezdara
83

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
83

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
83

Rešenje o razrešenju Dragoslava Strugarevića dužnosti zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
83

Rešenje o postavljenju Mirjane Čupić za zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
83

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
84

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2005. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
92

Odluka o drugom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2006. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
99

Odluka o dopuni Odluke Skupštine gradske opštine Novi Beograd broj H-020-226 od 27. decembra 2005. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
99

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
102

Odluka o dodeli javnog priznanja opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
102

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
102

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o proširenju delatnosti Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica” za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
102

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pogrebnih usluga Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
103

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2005. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
113

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
129

Odluka o izmenama i dopunama Pravila Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i postdiplomaca

Akti gradskih opština Lazarevac
130

Rešenje o određivanju naziva ulica u selu Mala Vrbica

Akti gradskih opština Mladenovac
130

Rešenje o promeni naziva ulica u selu Mala Vrbica

Akti gradskih opština Mladenovac
130

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
130

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
131

Odluka o izmenama Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
131

Odluka o dopuni Odluke o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
131

Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije petlje na ukrštanju regionalnog puta Surčin – Dobanovci sa obilaznim putem Dobanovci – Bubanj potok

Akti gradskih opština Surčin
132

Odluka o uvođenju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i za dimničarske usluge – 132

Akti gradskih opština Surčin
132

Odluka o preuzimanju obaveza i sredstava od Gradskog sekretarijata za obrazovanje grada Beograda za promenu sistema grejanja sa mazuta na gas u školi „22. oktobar” u Surčinu

Akti gradskih opština Surčin
132

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin