» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o izmeni Odluke o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Pravobranilaštvu Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana Upravnog odbora Humanitarne fondacije „Srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Poslovni centar – Voždovac” za 2019. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
30

Kadrovski plan za 2019. godinu

Akti gradskih opština Voždovac