» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
37

Kadrovski plan Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
37

Odluka o izmenama Odluke o Upravi Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Odluka o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama iz oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

Akti gradskih opština Rakovica
38

Odluka o izmenama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
39

Odluka o proglašenju „Džudo kluba Rakovica” za sportsku organizaciju od posebnog značaja za Gradsku opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” – 40

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
41

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
41

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica