» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2018. godinu

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ustanovi „Prihvatilište za odrasla i stara lica”

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2019. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
31

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
34

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
37

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i manifestacija u oblasti sporta sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Odluka o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
84

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
84

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
88

Odluka o finansiranju programa od javnog interesa koje realizuju udruženja sredstvima iz budžeta Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
92

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima „Parking servis Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
97

Odluka o usvajanju Programa gasifikacije Gradske opštine Mladenovac i izboru strateškog partnera za realizaciju Programa

Akti gradskih opština Mladenovac
98

Odluka o podizanju spomenika despotu Stefanu Lazareviću

Akti gradskih opština Mladenovac
98

Rešenje o obrazovanju Odbora za podizanje spomenika despotu Stefanu Lazareviću u Gradskom parku u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
99

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima „Parking servis Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
99

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima „Parking servis Mladenovac”, Mladenovac, ispred osnivača

Akti gradskih opština Mladenovac