» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
1

Odluka o prestanku mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
2

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Grocka za 2019. godinu

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o izmeni rešenja o izboru članova Administrativne komisije

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o prestanku funkcije opštinskog pravobranioca Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
55

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Program razvoja sporta na teritoriji gradske opštine Surčin za period od 2019. do 2021. godine

Akti gradskih opština Surčin
66

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
66

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od optšeg interesa za građane Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
67

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju

Akti gradskih opština Surčin
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Humanitarne fondacije „Snaga života” za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
68

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
68

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
68

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
68

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
68

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
69

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
69

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
69

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
69

Zaključak o usvajanjus Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2019. go dinu

Akti gradskih opština Surčin