» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o iznosu novčanog davanja porodilji, novčanog davanja nezaposlenoj porodilji, novčanog davanja porodilji za prvorođeno dete i novčanog davanja porodilji za trećerođeno dete za 2019. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u ustanovi „Prihvatilište za decu Beograda”

Akti Grada
1

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
47

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
48

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj opštini Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
53

Odluka o predlogu dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
53

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolkih ustanova sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2018/2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
54

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2018/2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
54

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2018/2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
55

Rešenje o izmenema Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) – 55

Akti gradskih opština Stari grad
55

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad