» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju cena auto-taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Odluka o izgledu i upotrebi simbola gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Rakovica za 2005. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
8

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2005. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
12

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup i određivanja zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije, čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović’’, iz reda zaposlenih

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović’’, iz reda zaposlenih

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenja o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Odluka o dodeli nagrada opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Odluka o izradi Plana generalne regulacije područja TE „Kolubara B’’ – I faza

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Rasadnik’’ u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju groblja „Lazarevac 2’’ u naseljenom mestu Šopić, gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o postavljenju direktora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o izradi Plana generalne regulacije područja TE „Kolubara B’’ – I faza

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2005. godinu

Akti gradskih opština Sopot
26

Odluka o izmenama Odluke o ustanovljenju praznika gradske opštine Sopot, simbola i javnih priznanja i dodeljivanju nagrada i zvanja počasnog građanina

Akti gradskih opština Sopot