» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija sredstvima budžeta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Upravi Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Zaključak o usvajanju Strategije za mlade Gradske opštine Novi Beograd za period 2018–2021

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
21

Odluka o dodeli odborničkog mandata

Akti gradskih opština Čukarica
21

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Odluka o izmeni Odluke o izuzimanju od Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin imovine na upravljanje i korišćenje

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Posebnog programa Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin