» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 62-2023, izdat 2023-09-01
veličina 319.94 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Beograda na račun izvršenja budžeta Grada Beograda

Akti Grada
1

Pokazatelj potrošačkih cena u februaru 2019. godine

Akti Grada
2

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
21

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene, specijalizovanim jedinicama civilne zaštite za uzbunjivanje, imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izmenama Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije pravobranioca Gradske opštine Voždovac zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o imenovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta u gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća kablovska distribucija Surčin

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin