» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije deonice Autoputa E–75 Batajnica – Dobanovci i deonice Autoputa E–70 sa lokacijom naplatne rampe i petlje za aerodrom „Nikola Tesla” u Zemunu i Surčinu

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela magistralne saobraćajnice T6 od Novosadskog puta do ulice Cara Dušana u Zemunu

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – prostorna celina opštine Vračar, za područje između ulica: Đerdapske, Gospodara Vučića, Dr Milutina Zečevića i Južni bulevar – Blok 165

Akti Grada
4

Pokazatelj rasta cena na malo u julu 2006. godine

Akti Grada
5

Plan detaljne regulacije za otvaranje i eksploataciju Površinskog kopa „Veliki Crljeni”

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o utvrđivanju naziva ulica u Mesnoj zajednici „Baroševac”

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o promeni naziva ulica u Mesnoj zajednici „Baroševac”

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o utvrđivanju naziva ulica, dela naselja i trga u Mesnoj zajednici „Junkovac”

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „19. septembar” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „19. septembar” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Mali Crljeni

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Sokolovo

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za planove Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
39

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu (Dopunski budžet) gradske opštine Obrenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Odluka o osnivanju Javnog radiodifuznog preduzeć a „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za informisanje „Obrenovac” u Obrenovcu u javno preduzeć e Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
49

Privremena pravila građenja u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik o povećanju cena osnovnih komunalnih proizvoda i usluga – isporuku vode i usluge kanalizacije, iznošenje smeća i isporuku toplotne energije

Akti gradskih opština Obrenovac