» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Grada Beograda

Akti Grada
7

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju lokacija centara za skupljanje otpada – reciklažnih centara i transfer stanica na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
7

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
11

Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika/predsednice, zamenika predsednika/predsednice, članova/članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situcacije na teritoriji Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu „Vlada Divljan”

Akti gradskih opština Palilula
13

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
38

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
38

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
38

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Kolektivni ugovor za „Privredno društvo Zoološki vrt Grada Beograda d.o.o. Beograd (Stari grad)”

Кolektivni ugovori