» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o utvrđivanju cene usluge predah smeštaja u ustanovi socijalne zaštite „Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju” u Beogradu

Akti Grada
1

Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
1

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
2

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
2

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
4

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Rešenje o šestoj izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj dopuni Statuta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga za hitne intervencije, održavanje higijene i ostale usluge vezane za održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada na teritoriji Gradske opštine Obrenovac od strane JP „Poslovni prostor” Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija