» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Vase Pelagića, Puškinove i Zupana Časlava, gradska opština Savski venac

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Jajinci, celina A 2 , gradska opština Voždovac

Akti Grada
3

Pokazatelj potrošačkih cena u martu 2019. godine

Akti Grada
3

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o izmenama Osnivačkog akta Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama usluge održavanja javnih zelenih površina sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Obavešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
11

Ispravka Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Čukarica – centralni deo

Ispravke