» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
0

Odluka o godišnjem računu budžeta opštine Rakovica za 2002. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
0

Odluka o godišnjem računu budžeta opštine Rakovica za 2002. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
1

Izmene i dopune dela Generalnog urbanističkog plana Beograda za prostor centra gradske potceline na teritoriji opštine Rakovica

Akti Grada
11

Zaključak o pristupanju izradi regulacionog plana dela centralne zone – prostorna celina između ulica: Dimitrija Tucovića, Topličke, Baje Sekulića i Đurićeve – opština Zvezdara

Akti Grada
12

Zaključak o pristupanju izradi regulacionog plana dela centralne zone – bloka 5 u Novom Beogradu između ulica: Pariske komune, Otona Župančiča i Goce Delčeva

Akti Grada
12

Urbanistička dozvola za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa na lokaciji između ulica Ćirila i Metodija, Vojvode Brane, Milorada Šapčanina i Vojvode Bogdana na k. p. 2859/1 KO Zvezdara (bivša fabrika „Partizanka”) objekti 1-5, spratnosti P+2+Pk i objekat 6, P+3+Pk nadzemne površine 8.500 m² (rekonstruisane zgrade pogona fabrike) + 1.025 m² (postojeći stanovi) i podzemne površine oko 3.000 m² (garaža i drugi tehnički sadržaji) uz dozvoljeno odstupanje do 5%

Akti Grada
12

Pokazatelj rasta cena na malo u februaru 2003. godine

Akti Grada
13

Javni poziv za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke

Akti gradskih opština Palilula
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica na području optšine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosima cena usluga iznošenja smeća JKSP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosima cena u delatnosti proizivodnje i distribucije vode JKSP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
18

Rešenje o izboru potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Izmene troškovnika za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Odluka o izmeni Odluke o budžetu opštine Mladenovac za 2002. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
20

Odluka o završnom računu budžeta opštine Mladenovac za 2002. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju lokalnih puteva

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta uslužno-poslovnog kompleksa u Kovačevcu

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na k. p. br. 255/3 KO Varoš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta groblja u Rajkovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta kompleksa srpske pravoslavne crkve u Rajkovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju osnovne škole u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o ponovnom raspisivanju dopunskih izbora za članove Saveta mesne zajednice Markovac

Akti gradskih opština Mladenovac
24

Odluka kojom se utvrđuje da čl. 2. st. 1. Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd u vreme važenja nije bio u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije
25

Ispravka Pravila fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Ispravke