» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”, Beograd, čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom

Akti Grada
2

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu „Beogradski metro i voz”, Beograd, čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom

Akti Grada
3

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”, čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom

Akti Grada
5

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”, čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom

Akti Grada
6

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Beograd i imenovanju predsednika i članova Komisije

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u poslovnom imenu Privrednog društva „Belgrade Airport d.o.o. Beograd”

Akti Grada
6

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosi od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”, Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JVP „Beogradvode”

Akti Grada
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ada Ciganlija”

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ada Ciganlija”

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
9

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
9

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Puž”

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Puž”

Akti Grada
11

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Beogradskog dramskog pozorišta

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Beogradskog dramskog pozorišta

Akti Grada
11

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Boško Buha”

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta „Boško Buha”

Akti Grada
11

Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Beograda 2011-2020. za 2018. godinu

Akti Grada
12

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
18

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu zaštitnika građana za 2018. godinu sa izveštajem

Akti Grada
26

Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
34

Pokazatelj potrošačkih cena u aprilu 2019. godine

Akti Grada