» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u Gradskoj opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzaća Sportsko kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije i direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac