» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2024, izdat 2024-03-29
veličina 2.44 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2018. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
149

Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
149

Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
149

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
149

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca iz 2018. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
149

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara” za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
150

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara” za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
150

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd”

Кolektivni ugovori