» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti „Urbanističkom zavodu Beograda”, JUP na cenovnik usluga sa cenovnikom

Akti Grada
5

Odluka o četvrtoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Javnom pravobranilaš tvu opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2006. godinu

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o izboru člana stalnog radnog tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o Opštinskoj upravi gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
17

Odluka o osnivanju lokalnog saveta za zapošljavanje Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
18

Rešenje o prestanku mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
18

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
18

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
18

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o razrešenju člana Administrativne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o razrešenju člana Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o razrešenju člana Saveta za privredna pitanja i budžet Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za privredna pitanja i budžet Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje o razrešenju člana Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje o izboru osam članova Skupštine Fonda „Isidora Sekulić” koje bira Skupština opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Surčin za 2006. godinu

Akti gradskih opština Surčin
23

Odluka o stavljanju van snage Odluke skupštine gradske opštine Surčin broj 01-04-06-321/2006 od 6. juna 2006. godine

Akti gradskih opština Surčin
23

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama za 2006. godinu na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o razrešenju članova Komisije za predstavke i predloge

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o razrešenju članova Komisije za dodelu priznanja opštine

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2006. godinu

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o razrešenju članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o imenovanju članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Surčin