» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na terotoriji gradske opštine Rakovica

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na terotoriji gradske opštine Čukarica

Akti Grada
20

Odluka o izmeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti Grada
20

Odluka o izmeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti Grada
21

Odluka o osnivanju Privrednog društva „25. maj – Milan Gale Muškatirović” d.o.o. Beograd

Akti Grada
23

Odluka o osnivanju Privrednog društva „Mirko Sandić” d.o.o. Beograd

Akti Grada
25

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
25

Odluka o podizanju spomenika despotu Stefanu Lazareviću

Akti Grada
25

Odluka o podizanju spomenika Nikolaju Krasnovu

Akti Grada
25

Odluka o podizanju spomenika Miloju Mići Orloviću

Akti Grada
26

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu nezimirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Akcionarskog društva „Holding industrija kablova Jagodina”, Jagodina, sa stanjem duga na dan 31. avgusta 2016. godine, sa kamatom do dana 11. marta 2019. godine

Akti Grada
26

Odluka o usvajanju Projekta institucionalnog javno-privatnog partnerstva uvođenja sistema javnih bicikala u gradu Beogradu

Akti Grada
27

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar „Pionirski grad”

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Teatra Vuk

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, broj 175-1/19 od 3.juna 2019. godine

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju „Beograda JP”

Akti Grada
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”

Akti Grada
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd

Akti Grada
28

Rešenje o određivanju Mirjane Pavičić, zamenika načelnika Gradske uprave Grada Beograda – sekretara Sekretarijata za informisanje, za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednice Skupštine akcionara „Politike” a.d. Beograd

Akti Grada
28

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada