» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Prodajne galerije „Beograd” iz Beograda, Kosančićev venac br. 19

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda, iz Beograda ulica Knez Mihailova br. 56

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Biblioteci „Milutin Bojić” iz Beograda, ulica Ilije Garašanina br. 5

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju Nikole Tesle iz Beograda, ulica Krunska br. 51

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu Mladenovac, iz Mladenovca, ulica Vojvode Putnika br. 7

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za kulturu Sopot, iz Sopota, Kosmajski trg br. 7

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Pogrebne usluge” na Cenovnik usluga sa Cenovnikom pogrebnih usluga JKP „Pogrebne usluge” Beograd

Akti Grada
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sticanju, korišćenju i raspolaganju stanovima opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”, JP

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju praznika opštine Lazarevac, dana od značaja za opštinu Lazarevac i slave grada Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Plan detaljne regulacije za izgradnju glavnog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac