» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Sava centar”

Akti Grada
1

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica” d.o.o. Beograd sa stanjem na dan 31. maj 2018. godine, sa pripadajućom kamatom do 17. aprila 2019. godine

Akti Grada
2

Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2019. godinu

Akti Grada
60

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća Grada Beograda

Akti Grada
60

Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Beograda

Akti Grada
60

Rešenje o razrešenju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
61

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
61

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
61

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”, Beograd

Akti Grada
61

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”

Akti Grada
62

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”, Beograd

Akti Grada
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”, Beograd

Akti Grada
63

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, Beograd

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Vlada Aksentijević”, Obrenovac

Akti Grada
64

Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Vlada Aksentijević”, Obrenovac

Akti Grada
65

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
65

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
65

Rešenje o imenovanju direktora Fondacije za mlade talente Grada Beograda

Akti Grada
65

Rešenje o određivanju Tatjane Milivojević, zamenika načelnika Gradske uprave Grada Beograda – sekretara Sekretarijata za finansije, za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednica Skupštine akcionara GP „Mostogradnja” a.d.

Akti Grada
65

Rešenje o određivanju Milomira Đurovića, podsekretara Sekretarijata za finansije za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednica Skupštine akcionara „Ikarbus” a.d. Beograd

Akti Grada
66

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada