» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograd – pešačke zone

Akti Grada
2

Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanje na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Neznanog junaka, Domentijanove, Ledi Pedžet i Đorđa Radojlovića, Gradska opština Savski venac

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, za građevinsku parcelu P1, gradska opština Stari grad

Akti Grada
6

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za rasplet 220 kV nadzemnih vodova i uvođenje nadzemnog voda 110 kV br. 117/1 u TS „Beograd 3”, gradske opštine Čukarica, Rakovica i Voždovac

Akti Grada
8

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Deligradske, Pasterove, Resavske, Višegradske, Kneza Miloša i auto-puta, gradska opština Savski venac

Akti Grada
9

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između Bulevara despota Stefana i ulica: Džordža Vašingtona, Đure Daničića, Hilandarske i Cetinjske, gradska opština Stari grad

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu, gradska opština Stari grad

Akti Grada
12

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade)

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja UK „Stari grad” za 2019. godinu i Predlog programa rada Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad” za 2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama usluge održavanja javnih zelenih površina sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac