» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Statut Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Ustanove Sportsko-rekrativno obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o imenovanju vršica dužnosti direktora Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
13

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
18

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Turističko-kulturnog centra Gradske opštineZemun

Akti gradskih opština Zemun
18

Kadrovski plan gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Izmena Kadrovskog plana gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac