» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Pokazatelj rasta cena na malo u oktobru 2006. godine

Akti Grada
1

Odluka o petoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o organizovanju ustanove Sportski centar „Voždovac"

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove Sportski centar „Voždovac"

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o postavljenju direktora ustanove Sportski centar „Voždovac"

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o postavljenju direktora JP „Poslovni prostor Voždovac"

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac"

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Zemun za 2006. godinu

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna profesoru dr Ivi Berisavcu

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna profesoru dr Milovanu Veličkoviću

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna dr Nadi Radaković

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Đorđu Čubrilu

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Milošu Stankoviću

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna potpukovniku Siniši Gavriloviću

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Radoslavu Jelenkoviću

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna profesoru Ivanu Klemencu

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna elektroinženjeru Rajku Lazoviću

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna Branimiru Đokiću

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna majoru Predragu Lukiću

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna Rihardu Reku (Richard Röck)

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna Vladislavu Vlajku Vujiću

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Opštinskoj organizaciji invalida rada Zemun

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna kolektivu vrtića „Čvorak"

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Javnom komunalnom preduzeću „Zelenilo – Beograd"

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
18

Odluka o preuzimanju i stupanju u posed Sportskog centra IMR i Doma kulture Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Rezultati izbora prema – Zapisniku (Obrazac OB-19) o radu Opštinske izborne komisije opštine Barajevo: 1. na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike u Skupštinu gradske opštine Barajevo na ponovnim izborima na biračkom mestu br. 16, kafana „?", Vranić, Zoke Đorića 4 i biračkom mestu br. 23, Dom kulture – Manić, Čedomira Rankovića br. 1 održanim 8. oktobra 2006. godine (u daljem tekstu: ponovni izbori) i 2. utvrđivanju ukupnih rezultata glasanja (izbori održani 1. oktobra 2006. godine plus ponovni izbori održani 8. oktobra 2006. godine) za odbornike u Skupštinu gradske opštine Barajevo (izvod iz zapisnika od 8. oktobra 2006. godine)

Akti gradskih opština Barajevo
19

Lokalni ekološki akcioni plan opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za budžet i finansije Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Odluka o utvrđivanju praznika opštine Lazarevac, dana od značaja za opštinu Lazarevac i slave grada Lazarevca (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
47

Ispravka Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama za 2006. godinu na područ ju gradske opštine Surčin

Ispravke