» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Dečjem kulturnom centru Beograd

Akti Grada
1

Pokazatelj potrošačkih cena u avgustu 2019. godine

Akti Grada
2

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2019. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
45

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
45

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o rebalansu plana rashoda i izdataka za 2019. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
46

Rešenje o davanju saglasnosti na pojedine odluke Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
46

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o devetoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac