» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zaštitniku građana u Gradskoj opštini Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
23

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja programa udruženja sredstvima iz budžeta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o stavljanju van snage Odluke o sticanju, korišćenju, raspolaganju stanovima Opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolskih ustanova i osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2019/2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2019/2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o razrešenju sa funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Odluka o promeni Statuta ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija