» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o petom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o izmenama Odluke o zvanju počasni građanin gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o izmenama Odluke o Upravi Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabrnih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Odluka o Upravi Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
37

Odluka o osnivanju Turističke organizacije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
38

Odluka o dodeli nagrade gradske opštine Čukarica „Matija Ban” za 2019. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata člana Veća Gradske opštine Čukarica Zdravka Topalovića

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Statut Gradske opštine Surčin (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Surčin