» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
21

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge”

Akti Grada
36

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Ibarske magistrale od ulice Pilota Mihajla Petrović a do autoputske obilaznice, deo područja opštine Čukarica i deo područja opštine Rakovica

Akti Grada
37

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Topalovićeve, Križanićeve, Mis Irbijeve (Zage Malivuk), Paje Jovanovića i Milinka Kušića, opština Zvezdara

Akti Grada
38

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Knez Mihailove, Jakšićeve, Obilićev venac i Zmaj Jovine, opština Stari grad 38

Akti Grada
39

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje novog Bežanijskog groblja, opština Novi Beograd

Akti Grada
40

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica: Mis Irbijeve i Ustaničke, blokovi D23-D25, D36-D43 i deo D26

Akti Grada
41

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2006. godinu

Akti gradskih opština Vračar
43

Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
44

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Odluka o ustanovljenju Dana gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Odluka o verifikaciji mandata odbornicima Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
46

Rešenje o izboru Verifikacione komisije Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
46

Rešenje o izboru predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
47

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za vršenje javne službe u oblasti fizičke kulture Sportsko-rekreacioni centar „Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mladenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
52

Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Mladenovac
52

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
56

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
59

Odluka o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Odluku o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
66

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
66

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Fonda za ekologiju opštine Obrenovac i imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
66

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
67

Odluka o četvrtom dopunskom budžetu gradske opštine Surčin za 2006. godinu

Akti gradskih opština Surčin
69

Odluka o izradi Programa prostornog plana gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
69

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća

Akti gradskih opština Surčin
72

Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za priznanja prava i vraćanje zemljiš ta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda u opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
72

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Miloš Crnjanski”

Ispravke