» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
14

Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2020. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Odluka o održavanju čistoće u posebno naseljenim mestima Gradske opštine Zvezdara – teritorija mesnih zajednica Veliki Mokri Lug i Mali Mokri Lug

Akti gradskih opština Zvezdara
41

Odluka o načinu sprovođenja nadležnosti Gradske opštine Zvezdara u oblasti obrazovanja koje se odnose na mere i aktivnosti na zaštiti i bezbednosti dece u saradnji sa vaspitno-obrazovnim institucijama

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene, specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje, imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
55

Odluka o prestanku važenja Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
56

Odluka o pokretanju inicijative za utvrđivanje naziva parka u Mirijevu koji se nalazi između ulica Mirijevski venac, Radivoja Markovića, Grge Jankesa i Petrarkine ulice

Akti gradskih opština Zvezdara
57

Odluka o pokretanju inicijative za postavljanje spomen-obeležja parku u Mirijevu koji se nalazi između ulica Mirijevski venac, Radivoja Markovića, Grge Jankesa i Petrarkine ulice

Akti gradskih opština Zvezdara
57

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku aparata za uklanjanje promena na koži (fibroma, veruka i dr) za potrebe KBC „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
58

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
58

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Zvezdara za školsku 2019/20. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
59

Rešenje o prestanku funkcije pravobraniocu Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
60

Rešenje o prestanku funkcije zameniku pravobranioca Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
60

Rešenje o prestanku funkcije zameniku pravobranioca Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
60

Rešenje o prestanku funkcije zameniku pravobranioca Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2020. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa u 2019. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
60

Statut Gradske opštine Zvezdara (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Zvezdara
75

Oglas o otuđenju teretnog vozila putem javnog nadmetanja

Oglasi