» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2020. godinu sa Kadrovskim planom za 2020. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene za teritoriju gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Odluka o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije za promociju turizma i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Statut Gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Novi Beograd