» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Odluka o Završnom računu budžeta grada Beograda za 2002. godinu

Akti Grada
6

Odluka o zaduženju grada Beograda za realizaciju Projekta obnove grada Beograda

Akti Grada
7

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

Akti Grada
8

Odluka o plaćanju doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih umetnika

Akti Grada
9

Odluka o pripremanju regulacionog plana bloka između ulica: Bulevar Jugoslovenske narodne armije, Lužičke, Banjički venac, Ljutice Bogdana, dr Milutina Ivkovića i raskrsnice Autokomanda – kompleks stadiona „Crvena zvezda”, na opštini Savski venac

Akti Grada
10

Odluka o pripremanju regulacionog plana bloka između ulica Vinodolske, Lješke, NH Petra Mećave i Lazara Kujundžića – opština Čukarica

Akti Grada
10

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Akti Grada
11

Odluka o izmenama Odluke o ustanovljenju nagrade grada Beograda „Svetislav Stojanović”

Akti Grada
11

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
15

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
17

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola

Akti Grada
21

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora srednje škole

Akti Grada
21

Pravilnik o davanju u zakup poslovnog prostora – ateljea na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
22

Statut Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
25

Naredba o merama u vreme vanrednog stanja

Akti gradskih opština Palilula
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada pogrebnih usluga i usluga za održavanje grobalja na teritoriji opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
26

Pravilnik o postupku javnih nabavki male vrednosti

Akti gradskih opština Rakovica
28

Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

Akti gradskih opština Rakovica
28

Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica na području opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
28

Odluka o merama zaštite vodovodnog sistema i načinu naplate naknade za utrošenu vodu

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga za isporuku vode, grejanja i iznošenje smeća JPKP „Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja gradskog građevinskog zemljišta, mesnih zajednica na teritoriji opštine Lazarevac i izgradnje objekata komunalne infrastrukture sa finansijskim planom za 2003. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o promeni naziva ulica u mesnim zajednicama 19. septembar, Dušan Petrović Šane, Momčilo Pavlović, Branko Radičević i Dule Karaklajić

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u mesnoj zajednici „Šopić”

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Zaključak o utvrđivanju Nacrta urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na k.p. br. 1873/4, 1872/3, 2299/14, 1873/3 i 2299/15 KO Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o raspisivanju konkursa za raspodelu pet stanova solidarnosti površine 271,99 kvadrata i kredita u iznosu od 5.545.405,38 dinara

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu opštine Sopot za 2003. godinu

Akti gradskih opština Sopot
31

Ispravka Odluke o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica na području opštine Grocka

Ispravke