» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o privremenom finansiranju grada Beograda za 2007. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o privremenom utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i privremenom utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2007. godini

Akti Grada
1

Pravilnik o izmeni Pravilnika o davanju u zakup poslovnog prostora – ateljea na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik JKP „Beograd-put”

Akti Grada
2

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
3

Pravilnik o kategorijama vojnih invalida, civilnih invalida rata i osoba sa invaliditetom koje mogu besplatno da koriste posebno određena parking mesta na javnim parkiralištima

Akti Grada
3

Kolektivni ugovor kod poslodavaca Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
18

Kolektivni ugovor kod poslodavaca Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”

Akti Grada
37

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zvezdara za 2007. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
37

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Stari grad u 2007. godini

Akti gradskih opština Stari grad
38

Odluka o izradi plana generalne regulacije kompleksa TE „Nikola Tesla” – B u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Odluka o izradi plana generalne regulacije za deo naselja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
40

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo naselja Zvečka 1 u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo naselja Zvečka 2 u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo naselja Zvečka 3 u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo naselja Rvati u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo naselja Petlovo brdo u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo naselja Zabrežje u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Odluka o izradi plana izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo Rvata kod autobuske stanice

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2007. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća
47

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća