» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o prestanku važenja odluke o opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Rakovica 1 Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o prestanku funkcije opštinskom pravobraniocu Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o prestanku funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o prestanku funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o prestanku funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
19

Odluka o prestanku važenja odluke o pravobranilaštvu Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
19

Odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o uspostavljanju međuopštinske saradnje

Akti gradskih opština Savski venac
19

Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2019/20. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o razrešenju pravobranioca Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o razrešenju zamenice pravobranioca gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o razrešenju zamenice pravobranioca gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o prestanku mandata predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o prestanku mandata članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac