» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Plan detaljne regulacije dela privredne zone između auto-puta Beograd – Zagreb (I.A-A3), regionalnog puta R-267 (II.B-319) i železničke pruge Batajnica – Resnik, gradska opština Surčin

Akti Grada
28

Rešenje o izboru zamenika ombudsmana Grada Beograda

Akti Grada
28

Rešenje o izboru zamenika ombudsmana Grada Beograda

Akti Grada
28

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca grada Beograda

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
34

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
34

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
35

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
35

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Gradski centar za fizičku kulturu”

Akti Grada
35

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove „Gradski centar za fizičku kulturu”

Akti Grada